EDATA POLSKA Sp. z o.o., DZIAŁ SERWISU
ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa, tel. 22 545 32 46, faks 22 678 60 29
e-mail: lukasz.wierzbicki@edatapolska.pl www.edatapolska.pl
DATA:

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU KSIĄŻKI SERWISOWEJ KASY

Model/Typ kasy Nr fabryczny Nr unikatowy Data fiskalizacji
-
Nazwa i adres działalności:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejsce instalacji kasy: takie samo jak nazwa i adres działalności
Adres:
DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY (jeśli są inne, niż nazwa i adres działalności):
takie samo jak nazwa i adres działalności
Nazwa firmy:
Adres firmy:
DANE DO WYSYŁKI (jeśli są inne, niż nazwa i adres działalności):
takie samo jak nazwa i adres działalności
Nazwa firmy:
Adres firmy:
DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO SERWIS KASY:
Nazwa firmy:
Adres firmy:
DANE SPRZEDAWCY KASY:
 takie samo jak podmiotu prowadzącego serwis kasy
Nazwa firmy:
Adres firmy:
URZĄD SKARBOWY (właściwy dla miejsca użytkowania kasy):
Urząd Skarbowy:
Adres:

Podpis i pieczęć użytkownika kasy