Decyzje i certyfikaty

Homologacje i certyfikaty urządzeń fiskalnych marki FAREX

Poniżej lista decyzji Głównego Urzędu Miar dopuszczających poszczególne modele urządzeń do sprzedaży na terenie Polski.

Deklaracja zgodności CE jest oświadczeniem Importera lub Producenta, iż dany model urządzenia został zbadany i uzyskał stosowne certyfikaty w zakresie spełnienia norm Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa jego użytkowania oraz wpływu na inne urządzenia elektroniczne.

Poniżej lista decyzji Ministerstwa Finansów dopuszczających poszczególne modele urządzeń do sprzedaży na terenie Polski.