DUPLIKAT KSIĄŻKI SERWISOWEJ

Podatnik stosujący kasy rejestrujące w celu otrzymania duplikatu powinien:

1.   Zgłosić we właściwym Urzędzie Skarbowym w formie pisemnej zagubienie/zniszczenie Książki Serwisowej.
2.   Wypełnić on-line interaktywny wniosek o wydanie DUPLIKATU Książki Serwisowej.
3.   Wydrukowany, podpisany i opieczętowany Wniosek przesłać do firmy prowadzącej SERWIS GŁÓWNY (EDATA POLSKA)
- mailem na adres: duplikaty@edatapolska.pl
-  pocztą na adres: EDATA POLSKA sp. z o.o., ul Puławska 314, 02-819 Warszawa

UWAGI:

1.   Duplikat honorowany przez Urzędy Skarbowe musi  zawierać na stronie tytułowej napis "DUPLIKAT", pieczątkę firmową EDATA POLSKA sp. z o.o.  oraz firmowy hologram (znaki charakterystyczne dla Duplikatu Książki Serwisowej wystawionego przez SERWIS GŁÓWNY (EDATA POLSKA),
2.   Podatnik odbiera Duplikat Książki Serwisowej w firmie prowadzącej SERWIS KASY (Dealer),
3.   Za wydanie DUPLIKATU Książki Serwisowej Kasy SERWIS GŁÓWNY (EDATA POLSKA) pobiera opłatę w wysokości 150 PLN netto.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 14 marca 2013r., Dz.U. z 2013 r. poz.363,
§ 14.1. Podatnicy stosujący kasy:
8) powiadamiają niezwłocznie naczelnika urzędu skarbowego o utracie książki kasy;
9) występują niezwłocznie do podmiotu prowadzącego serwis główny o wydanie duplikatu książki kasy w przypadku jej utraty.
§ 28. Podmiot prowadzący serwis główny, na wniosek podatnika, wydaje duplikat książki kasy. Duplikat zawiera na stronie tytułowej napis "DUPLIKAT" oraz wszystkie dotychczasowe wpisy, w szczególności dane dotyczące obowiązkowych przeglądów technicznych.

Czym się zajmujesz?

Prezentacje Zobacz wszystkie

Kasa fiskalna Bursztyn
Bursztyn to kasa polecana szczególnie nowym przed...

Znajdź dealera