DUPLIKAT KSIĄŻKI SERWISOWEJ

Podatnik stosujący kasy rejestrujące w celu otrzymania duplikatu książki kasy powinien:

1. Powiadomić niezwłocznie w formie pisemnej właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o utracie książki kasy.
2. Wystąpić niezwłocznie do dealera prowadzącego serwis kasy w celu wygenerowania przez niego w systemie RZS wniosku o wydanie duplikatu książki kasy, który trafia do Serwisu Głównego EDATA POLSKA.
3. Serwis Główny EDATA POLSKA - jako jedyny upoważniony do tego podmiot - wystawia duplikat książki kasy, który zawiera wszystkie dotychczasowe wpisy, w szczególności dane dotyczące obowiązkowych przeglądów technicznych.

UWAGI:

1. W przypadku likwidacji lub utraty uprawnień serwisowych przez dotychczasowy podmiot prowadzący serwis kasy, przed wystąpieniem o wydanie duplikatu książki kasy należy złożyć zgłoszenie zmiany serwisu.
2. Duplikat jest wydawany maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od chwili zarejestrowania przez dealera wniosku w systemie RZS.
3. Podatnik odbiera duplikat książki kasy u dealera prowadzącego serwis kasy.

Duplikat honorowany przez Urzędy Skarbowe musi zawierać na stronie tytułowej napis "DUPLIKAT", pieczątkę firmową EDATA POLSKA Sp. z o.o., a także firmowy hologram z logo EDATA POLSKA (są to znaki charakterystyczne dla Duplikatu Książki Serwisowej, wystawionego zgodnie z obowiązującymi przepisami).