Glossary (this page is available in polish version only)

Kasa fiskalna

Kasa fiskalna to elektroniczne urz─ůdzenie s┼éu┼╝─ůce do wprowadzania i rejestrowania transakcji (sprzeda┼╝y us┼éug). Rejestruje je na ta┼Ťmie papierowej, na paragonach dla Klienta i w niekasowalnej pami─Öci urz─ůdzenia (pami─Öci fiskalnej - module fiskalnym). W szczeg├│lno┼Ťci rejestruje warto┼Ť─ç podatk├│w od transakcji. KF wymaga procesu fiskalizacji.
Obs┼éuga kasy jest nieco trudniejsza od obs┼éugi kalkulatora, jednak z pewno┼Ťci─ů du┼╝o prostsza ni┼╝ obs┼éuga telefonu kom├│rkowego.

Program pracy kasy

Jest to program pracy kasy (modu┼éu fiskalnego) dopuszczony przez Ministra Finans├│w do stosowania, zapewniaj─ůcy prawid┼éowy i trwa┼éy jednokrotny zapis wielko┼Ťci obrotu i kwot podatku w pami─Öci fiskalnej kasy oraz wydruk orygina┼éu i kopii paragon├│w i raport├│w fiskalnych a tak┼╝e wydruk├│w niefiskalnych (nie zawieraj─ůcych transakcji sprzeda┼╝y) dopuszczonych do druku przez program pracy kasy.

Program aplikacyjny kasy

Jest to program wsp├│┼épracuj─ůcy z modu┼éem fiskalnym, odpowiedzialny za prawid┼éowe zaprogramowanie funkcji oraz zabezpieczaj─ůcy przed wprowadzeniem do kas funkcji, rozwi─ůza┼ä technicznych i programowych nie dopuszczonych programem pracy kasy.

Moduł fiskalny kasy

Jest to urz─ůdzenie rejestruj─ůce obr├│t i wyliczaj─ůce kwoty podatku nale┼╝nego, a tak┼╝e steruj─ůce w jednoznaczny spos├│b wydrukiem wszystkich dokument├│w drukowanych przez kas─Ö oraz wy┼Ťwietlaczem kasy.

Pami─Ö─ç fiskalna kasy

Jest to urz─ůdzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umo┼╝liwiaj─ůce trwa┼éy jednokrotny zapis danych dopuszczonych programem pracy kasy, bez mo┼╝liwo┼Ťci ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, kt├│re s─ů nieusuwalne bez zniszczenia samego urz─ůdzenia.

Drukarka kasy

Jest to urz─ůdzenie drukuj─ůce wszystkie dokumenty dopuszczone programem pracy kasy do druku przez dan─ů kas─Ö.

Fiskalizacja kasy

Jest to moment dokonania jednokrotnej i niepowtarzalnej czynno┼Ťci inicjuj─ůcej prac─Ö modu┼éu fiskalnego kasy z pami─Öci─ů fiskaln─ů kasy zako┼äczony wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.

Numer ewidencyjny kasy

Jest to niepowtarzalny numer nadawany przez urz─ůd skarbowy s┼éu┼╝─ůcy do skatalogowania urz─ůdzenia w urz─Ödzie.

Paragon fiskalny

Dokument drukowany przez kas─Ö w chwili dokonania sprzeda┼╝y posiadaj─ůcy specjalny symbol fiskalny, po kt├│rym nast─Öpuje numer unikatowy kasy. Nag┼é├│wek paragonu zawiera nazw─Ö, adres i NIP u┼╝ytkownika kasy. Na paragonie znajduj─ů si─Ö dane o sprzedawanym towarze (nazwa, cena, stawka podatku, kwoty netto i brutto), oznaczenie kasjera, data i godzina wystawienia.

Paragon kontrolny

Drugi egzemplarz paragonu (najcz─Ö┼Ťciej nawijany na rolk─Ö kontroln─ů). Stanowi materia┼é dowodowy w ewentualnych post─Öpowaniach przed Urz─Ödem Skarbowym.

Raport fiskalny (dobowy i okresowy)

Jest to dokument fiskalny zawieraj─ůcy dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za dan─ů dob─Ö lub za wybrany okres, w uj─Öciu wed┼éug poszczeg├│lnych stawek podatkowych oraz sprzeda┼╝y zwolnionej z podatku.

Dobowy raport fiskalny

Zestawienie wykonywane na koniec dnia pracy kasy fiskalnej. Jest to zapisanie danych sumarycznych o obrocie i kwotach podatku do pamięci fiskalnej i ich wydruk na paragonie oznakowanym na końcu z logo fiskalnym oraz numerem unikatowym.

Okresowy raport fiskalny

Zestawienie uzyskiwane z kasy ufiskalnionej. Jest to odczyt danych z pami─Öci fiskalnej i ich wydruk. Stwierdzenie "okresowy" oznacza, i┼╝ dotyczy on pewnego wycinka czasu np. miesi─ůca.

Wydruk niefiskalny

Jest to ka┼╝dy nie zawieraj─ůcy transakcji sprzeda┼╝y dokument wydrukowany przez kas─Ö przed jej fiskalizacj─ů oraz ka┼╝dy inny dokument dopuszczony programem pracy kasy do druku, poza paragonem fiskalnym i raportami fiskalnymi.

Plomba

Plomba o┼éowiana, zak┼éadana przez pracownika serwisu (ka┼╝dy serwisant ma swoj─ů plombownic─Ö do okre┼Ťlonego typu kasy). Nale┼╝y sprawdza─ç czy po zaplombowaniu numer jest czytelny, bowiem uszkodzona plomba oznacza pr├│b─Ö nieuprawnionego otwarcia kasy co w razie kontroli Urz─Ödu Skarbowego prowadzi do sankcji i k┼éopot├│w.

Czas rozpocz─Öcia naprawy

Czas reakcji, ograniczony przez rozporz─ůdzenie do 48 godzin od momentu zawiadomienia serwisu o awarii do podj─Öcia interwencji. Nie nale┼╝y myli─ç z terminem naprawy, kt├│ry reguluj─ů przepisy og├│lne.

Kasa rezerwowa

Kasa fiskalna u┼╝ywana w przypadku awarii kasy podstawowej, przejmuje ona rejestracj─Ö sprzeda┼╝y, bez niej nale┼╝y zaprzesta─ç sprzeda┼╝y. Podlega takim samym wymaganiom technicznym jak kasa rejestruj─ůca.

Serwisant

Osoba posiadaj─ůca uprawnienia nadane przez producenta do technicznej obs┼éugi danego modelu kasy. Uprawnienia takie nadawane s─ů po przeszkoleniu i przeegzaminowaniu przysz┼éego serwisanta przez producenta. Jako dow├│d w/w. uprawnie┼ä otrzymuje on od producenta legitymacj─Ö z unikalnym numerem identyfikacyjnym.

Liczba PLU (liczba kod├│w towarowych)

Jest to liczba artykułów wprowadzanych do pamięci kasy (z uwzględnieniem nazwy, stawki VAT oraz ceny). Z reguły powinna ona odpowiadać liczbie towarów dostępnych w placówce handlowej.

Producent kas rejestruj─ůcych

Jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna nie maj─ůca osobowo┼Ťci prawnej oraz osoba fizyczna maj─ůca siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt├│ra w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej wytworzy┼éa i wprowadza do obrotu kasy rejestruj─ůce.

Importer kas rejestruj─ůcych

Jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna nie maj─ůca osobowo┼Ťci prawnej oraz osoba fizyczna maj─ůca siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt├│ra w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej wprowadza do obrotu importowane kasy rejestruj─ůce.

Serwis kas rejestruj─ůcych

S─ů to czynno┼Ťci obejmuj─ůce fiskalizacj─Ö kas, ich naprawy i konserwacje oraz przegl─ůdy prowadzone zgodnie z wymogami rozporz─ůdzenia Ministra Finans├│w.

Drukarka fiskalna

Drukarka fiskalna to urz─ůdzenie s┼éu┼╝─ůce do rejestrowania (we wsp├│┼épracy z komputerem i odpowiednim programem) transakcji (sprzeda┼╝y us┼éug). Rejestruje je na ta┼Ťmie papierowej, na paragonach dla Klienta i w niekasowalnej pami─Öci urz─ůdzenia (pami─Öci fiskalnej - module fiskalnym). W szczeg├│lno┼Ťci rejestruje warto┼Ť─ç podatk├│w od transakcji. KF wymaga procesu fiskalizacji.
Podstawowa r├│┼╝nica pomi─Ödzy KF i DF polega na tym, i┼╝ na KF jest klawiatura pozwalaj─ůca wprowadzi─ç transakcj─Ö (sprzeda─ç us┼éug─Ö lub towar). Drukarka musi wsp├│┼épracowa─ç z komputerem.
Zalet─ů drukarek fiskalnych (w stosunku do kas fiskalnych) jest brak konieczno┼Ťci programowania nazw towar├│w lub us┼éug.

Proces fiskalizacji

Fiskalizacja kasy (drukarki) to jednokrotna i niepowtarzalna czynno┼Ť─ç uruchomienia pami─Öci fiskalnej kasy przez wpisanie do niej unikatowego numeru kasy. Przed t─ů czynno┼Ťci─ů pami─Ö─ç fiskalna nie jest aktywna i nie dokonuj─ů si─Ö w niej ┼╝adne zapisy, tote┼╝ takie urz─ůdzenie z prawnego punktu widzenia nie jest kas─ů fiskaln─ů. Urz─ůdzenie jest w trybie demo - szkoleniowym.
Do wpisania tego unikatowego numeru uprawnione s─ů odpowiednie serwisy, dysponuj─ůce uprawnieniami nadanymi przez producenta lub importera. W trakcie fiskalizacji uprawniony serwisant wpisuje do pami─Öci fiskalnej numer NIP podatnika, oraz dokonuje w┼é─ůczenia pami─Öci fiskalnej. Serwisant (pracownik serwisu) musi legitymowa─ç si─Ö odpowiednim identyfikatorem, upowa┼╝niaj─ůcym do obs┼éugi odpowiednich kas. Kasa jest tym samym ÔÇ×przypisana" do serwisanta (serwisu). Serwisant wpisany do ÔÇ×Ksi─ů┼╝ki serwisowej" kasy b─Ödzie w przysz┼éo┼Ťci wykonywa─ç obowi─ůzkowe przegl─ůdy techniczne a┼╝ do momentu wyrejestrowania kasy w urz─Ödzie skarbowym.
W kolejnym kroku podatnik oraz serwisant zobowi─ůzani s─ů do poinformowania o zainstalowaniu kasy, odpowiednim pismem, w┼éa┼Ťciwego urz─Ödu skarbowego, w kt├│rym zarejestrowany jest u┼╝ytkownik (ma nadany numer NIP). Informacj─Ö t─Ö nale┼╝y przekaza─ç do urz─Ödu najp├│┼║niej do si├│dmego dnia od daty uruchomienia pami─Öci fiskalnej.
Na podstawie przekazanej informacji urz─ůd skarbowy nadaje urz─ůdzeniu indywidualny numer ewidencyjny, kt├│ry powinien by─ç umieszczony w "Ksi─ů┼╝ce serwisowej" oraz powinien by─ç widoczny i na trwa┼ée umieszczony na obudowie kasy (drukarki) fiskalnej.

Programowanie kasy

Kas─Ö mo┼╝na zaprogramowa─ç r─Öcznie lub przy u┼╝yciu komputera PC (szczeg├│┼éowe informacj─Ö zawiera instrukcj─ů u┼╝ytkownika). Najwa┼╝niejszymi parametrami kasy, jakie musz─ů zosta─ç zaprogramowane s─ů: nag┼é├│wek, stawki podatkowe, nazwy towar├│w lub us┼éug, kt├│re b─Öd─ů rejestrowane. Kas─Ö mo┼╝na zaprogramowa─ç samodzielnie lub zleci─ç (odp┼éatnie) sprzedawcy lub serwisantowi.

Kary

Zgodnie z art.53 ┬ž21 Kodeksu karnego skarbowego kasa rejestruj─ůca (fiskalna) to ksi─Öga, podobnie jak ksi─Öga przychod├│w i rozchod├│w czy ewidencje VAT. W zwi─ůzku z tym nieprawid┼éowo┼Ťci w ewidencjonowaniu sprzeda┼╝y s─ů karane tak samo, jak nieprawid┼éowo┼Ťci w prowadzeniu ksi─Ögi. Dodatkowo wyst─Öpuj─ů jeszcze sankcje zwi─ůzane wy┼é─ůcznie z kasami rejestruj─ůcymi.

W przypadku braku kasy fiskalnej podatnik zobowi─ůzany do jej posiadania zostanie ukarany:

  • kar─ů grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie ksi─Ögi (kasa fiskalna jest ksi─Ög─ů w rozumieniu Kodeksu karnego skarbowego), albo w przypadku mniejszej wagi kar─ů grzywny za wykroczenie skarbowe;
  • pozbawieniem prawa do odliczenia (lub zwrotu) od podatku VAT 50% ceny zakupu netto;
  • pozbawieniem prawa do odliczenia 30% podatku naliczonego w okresie nieposiadania kasy.

W przypadku posiadania kasy, ale nieewidencjonowania przy jej pomocy sprzeda┼╝y, albo te┼╝ w przypadku ewidencjonowania tylko cz─Ö┼Ťci sprzeda┼╝y, kt├│r─ů podatnik powinien ewidencjonowa─ç, podatnik zostanie ukarany:

  • kar─ů grzywny do 240 stawek dziennych za nierzetelne prowadzenie ksi─Ögi, albo w przypadku mniejszej wagi kar─ů grzywny za wykroczenie skarbowe.

Je┼╝eli ponadto podatnik nie wyka┼╝e tej sprzeda┼╝y w og├│le w deklaracji VAT, w├│wczas dodatkowo zostanie ukarany:

  • kar─ů grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolno┼Ťci do lat 2, albo obu tym karom ┼é─ůcznie, za nara┼╝enie podatku na uszczuplenie, albo te┼╝ karze grzywny do 720 stawek dziennych w przypadku uszczuplenia ma┼éej warto┼Ťci, albo te┼╝ karze grzywny za wykroczenie skarbowego, gdy kwota uszczuplenie nie przekracza 4245z┼é;
  • dodatkowym zobowi─ůzaniem podatkowym w wysoko┼Ťci 30% kwoty zani┼╝enia zobowi─ůzania podatkowego.

W przypadku prowadzenia sprzeda┼╝y bez ewidencjonowania jej na kasie z powodu uszkodzenia kasy czy te┼╝ jej kradzie┼╝y podatnik zostanie ukarany tak samo, jak za nierzetelne prowadzenie ksi─Ögi.
W przypadku nieprawid┼éowego ewidencjonowania na kasie rejestruj─ůcej, kt├│re jednak nie skutkuje uszczupleniem zobowi─ůzania podatkowego podatnik zostanie ukarany:

  • karze grzywny za wykroczenie skarbowe za wadliwe prowadzenie ksi─Ögi.

W przypadku niezg┼éoszenia kasy do obowi─ůzkowego przegl─ůdu technicznego podatnik zostanie ukarany:

  • obowi─ůzkiem zwrotu odliczonych lub zwr├│conych mu kwot 50% ceny kasy.

(źródło: http://www.vat.pl)

Ulgi

Mo┼╝na wyst─ůpi─ç o cz─Ö┼Ťciowy zwrot poniesionych wydatk├│w na kas─Ö (drukark─Ö) fiskaln─ů. Jest to 90% koszt├│w, jednak nie wi─Öcej ni┼╝ 700 PLN.

What is your profession?

News See all

More

Tips See all

Video presentations See all


...

Find your dealer