FAQ (this page is available in polish version only)

1. Jakie odliczenie można dostać z Urzędu Skarbowego za zakup kasy?
2. Czy fiskalizację trzeba gdzieś zgłosić?
3. Czy zakup kasy fiskalnej jest równoznaczny z fiskalizacją?
4. Ile razy dziennie powinien być wykonywany raport dobowy?
5. Przez jaki okres czasu należy przechowywać kopie paragonów?

1. Jakie odliczenie można dostać z Urzędu Skarbowego za zakup kasy?

1) można odliczyć w całości podatek VAT 2) kasę można wliczyć w koszty uzyskania przychodu 3) od podatku VAT można dodatkowo odliczyć kwotę w wysokości 90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł (zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 14.03.2013 r.)

2. Czy fiskalizację trzeba gdzieś zgłosić?

Tak. Należy ją zgłosić do swojego Urzędu Skarbowego za pomocą dostarczonego w książce serwisowej formularza. Formularz ten dostępny jest również tutaj: http://www.edatapolska.pl/24/formularze-i-zgloszenia-do-us

3. Czy zakup kasy fiskalnej jest równoznaczny z fiskalizacją?

Nie. W momencie zakupu kasa pracuje w tzw. "trybie szkoleniowym", tzn. nie zapisuje danych do pamięci fiskalnej. Dopiero fiskalizacja uruchamia pamięć fiskalną. To data fiskalizacji jest datą istotną dla Urzędu Skarbowego – a nie data zakupu kasy.

4. Ile razy dziennie powinien być wykonywany raport dobowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeśli w danym dniu była realizowana sprzedaż raport dobowy należy wykonać na koniec dnia pracy, nie później jednak niż następnego dnia przed rozpoczęciem sprzedaży. W praktyce wykonywany jest jeden maksymalnie dwa raporty dobowe, choć teoretycznie klient może wykonywać go nawet po każdej zarejestrowanej sprzedaży (paragonie).

5. Przez jaki okres czasu należy przechowywać kopie paragonów?

Dla wszystkich dokumentów księgowych, a w tym dla dokumentów kasowych, czas ten wynosi 5 lat.

6. Co zrobić, gdy dotychczasowy serwis urządzenia fiskalnego nie istnieje, stracił uprawnienia do serwisowania lub nie ma z nim kontaktu?

W jednej z powyższych sytuacji należy dokonać zmiany firmy serwisującej urządzenie. Aby to zrobić należy: Wypełnić wniosek zmiany serwisu na stronie http://www.edatapolska.pl/57/przekazanie-serwisu i wysłać mailem/faksem/listownie/osobiście do FIRMY PRZEJMUJĄCEJ SERWIS.

(Jeżeli nie wybraliśmy jeszcze nowego serwisu to możemy skorzystać z listy autoryzowanych serwisów kas FAREX, ELEMIS, TELESTAR w zakładce „GDZIE KUPIĆ” www.edatapolska.pl/3/gdzie-kupic, wyszukać odpowiadającą nam firmę i skontaktować się z nią w celu ustalenia szczegółów nawiązania współpracy.) Dalej postępować zgodnie z instrukcją umieszczoną w zakładce „PRZEKAZANIE SERWISU

What is your profession?

News See all

More

Tips See all

Video presentations See all


...

Find your dealer

Find your dealer